Zasiłek pielęgnacyjny podwyższony i waloryzowany? Posłowie są za
Zasiłek pielęgnacyjny podwyższony i waloryzowany? Posłowie są za
Niepelnosprawni.pl

153 zł – tyle od 2006 roku wynosi zasiłek pielęgnacyjny. Postulat podniesienia i wprowadzenia waloryzacji tego świadczenia znalazł się w petycji, nad którą 20 lipca 2016 r. obradowali posłowie Komisji ds. petycji.

Celem petycji, która trafiła do Sejmu, jest wprowadzenie corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł) i zrównanie jego kwoty z dodatkiem pielęgnacyjnym (obecnie 208,67 zł).

 

Wbrew zasadzie równości i niedyskryminacji

- Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł i nie podlega on waloryzacji. Utrzymuje się on na obecnym poziomie od 10 lat – wyjaśniała treść petycji posłanka Nowoczesnej Joanna Augustynowska. – Natomiast dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty wynosi w tej chwili 208 złotych i 67 groszy. W ocenie autora petycji, taka sytuacja jest sprzeczna z zasadą równości, niedyskryminacji i solidaryzmu społecznego.

Zarówno posłanka Augustynowska, jak i pozostali członkowie komisji, zgadzają się z autorem petycji co do tego, że choć kwoty obydwu świadczeń są w tej chwili różne (dodatek jest o jedną trzecią wyższy niż zasiłek), to ich cel jest mniej więcej taki sam – pomoc osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Tak samo na początku ich kwota była niemal jednakowa.

Rozjechane świadczenia

Obecnie doprowadzono do sytuacji, że osoba uprawniona do pobierania dodatku, czyli emeryt lub rencista niezdolny do samodzielnego życia lub który ukończył 75 lat, otrzymuje więcej pieniędzy, niż osoba równie niesamodzielna, ale bez prawa do emerytury.

- Wszyscy, jak jesteśmy tu na sali, mamy świadomość, że idea tych świadczeń była identyczna i nic przy ich wprowadzaniu nie wskazywało, że mają się one tak „rozjechać” – powiedział przewodniczący Komisji ds. petycji, Sławomir Piechota (PO).

Zauważył też, że im bardziej kwoty tych świadczeń będą się różnić, tym trudniej będzie je wyrównać.

Barierą finanse

Poseł Piechota przypomniał też, że w poprzedniej kadencji parlamentu podejmowano działania w tej sprawie, jednak nie miały one akceptacji ze strony Ministerstwa Finansów. Właśnie kwestie finansowe stoją na przeszkodzie do wyrównania zasiłku i dodatku.

- Cel obydwu świadczeń jest taki sam: pokrycie części wydatków związanych z pielęgnacją osoby z niepełnosprawnością. Jest natomiast zdecydowana różnica, jeśli chodzi o kwestie finansowe – tłumaczył przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski. – Dodatek przysługuje osobom, które nabyły prawo do pobierania emerytury lub renty i jest opłacany ze składek. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest dla osób, które takiego prawa nie mają.

Dyrektor Podgórski zwrócił też uwagę na to, że zasiłek pielęgnacyjny jest finansowany bezpośrednio z budżetu państwa i nie podlega tej samej waloryzacji, co emerytury i renty. Efekt jest taki, że jego kwota pozostaje taka sama od 2006 roku. Dlatego też realna zmiana wymagałaby wprowadzenia zapisu, że zasiłek pielęgnacyjny jest równy dodatkowi pielęgnacyjnemu. A to już oznacza konkretny wydatek.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl