Można mniej dorobić do renty, zmiana kwot dofinansowań
Można mniej dorobić do renty, zmiana kwot dofinansowań
Niepelnosprawni.pl

Od 1 września 2016 r. zmieniły się m.in. limity, do których można dorobić do renty i emerytury oraz kwoty dofinansowania m.in. do turnusów rehabilitacyjnych. Niestety, tym razem przeciętne wynagrodzenie spadło z 4181,49 zł do 4019,08 zł, co ma przełożenie na sytuację pracujących rencistów i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Renta socjalna

Od 1 września br. graniczna kwota przychodu, która nie wpłynie na zawieszenie renty socjalnej, wynosi 2813,40 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Kwota ta obowiązuje do 30 listopada 2016 r.

Co ważne dla wielu łączących pracę z rentą, jeszcze w sierpniu dorobić można było więcej, bo 2927,10 zł.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Mniej też można dorobić do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Po przekroczeniu 2813,40 zł (70 proc. przeciętnej pensji) renta będzie zmniejszana. Poprzednio, jak wyżej, było to 2927,10 zł.

Natomiast renta będzie zawieszona po przekroczeniu kwoty 5224,80 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Poprzednio było to 5436 zł.

Dofinansowanie do sprzętu

Od 1 września 2016 r. zmieniły się także kwoty limitów miesięcznego dochodu, które istotne są dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON np. do przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. Obecnie średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty:

  • 2009,54 zł, co stanowi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 2612,40 zł, czyli 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Turnusy rehabilitacyjne

Trzecia zmiana z 1 września br. dotyczy kwot dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych:

  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością w wieku do 16. roku życia i osób z niepełnosprawnością w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności jest to 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1206 zł;
  • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (27 proc. średniej pensji), to 1085 zł;
  • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (25 proc. średniej pensji) – 1005 zł;
  • opiekun oraz pracownik zakładu pracy chronionej otrzyma zaś 804 zł (20 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Więcej w Portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2020  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl