Zaprojektuj nową legitymację osoby niepełnosprawnej. Do wygrania 5 tys. zł!
Zaprojektuj nową legitymację osoby niepełnosprawnej. Do wygrania 5 tys. zł!
Niepelnosprawni.pl

Do 18 maja 2017 r. każdy może zaproponować swój projekt wyglądu nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej. W wyniku działań naszego portalu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, którego zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł!

Przypomnijmy, że pod koniec lutego 2016 r. na naszym portalu opublikowaliśmy postulat, by przy okazji zmian zasad wydawania legitymacji osobom z niepełnosprawnością zmienić także wygląd tych dokumentów, w tym format na plastikowy, zbliżony do karty kredytowej. Artykuł „Zmieńmy legitymację, zmieńmy symbol” wywołał lawinę komentarzy. Z tekstem, w którym zaprezentowaliśmy projekt nowej legitymacji, w ciągu ledwie tygodnia zapoznały się tysiące osób.

Niesieni dopingiem Czytelników zdecydowaliśmy się zaapelować do Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, o uwzględnienie w pracach nad nową legitymacją osoby z niepełnosprawnością naszych wspólnych postulatów dotyczących jej przeprojektowania. Działania te przyniosły skutek. Padła deklaracja, że nowe legitymacje będą miały formę plastikowych kart.

 

Jakie są reguły konkursu?

28 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wykonanie projektu szaty graficznej legitymacji osoby niepełnosprawnej „Moja Legitymacja”. Może w nim wziąć udział każdy zainteresowany. Na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który obsługuje konkurs, czytamy: „Zgłaszane do konkursu szaty graficzne powinny być przygotowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania, nawiązywać do charakteru dokumentu, cechować się wysokim poziomem artystycznym, oryginalnością, estetycznością, nowoczesnością i innowacyjnością oraz gwarantować możliwość produkcji dokumentu”.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

  1. oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów przez kapitułę,
  2. głosowania internetowego na stronie ministerstwa,
  3. ostatecznego wyboru zwycięzcy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  4. Każda osoba może zgłosić jeden projekt nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zaprojektować należy awers i rewers dokumentu. Kapituła oceniać będzie jego czytelność, walory estetyczne i kompozycyjne, także możliwości technologiczne eksploatowania.

Legitymacja będzie w rozmiarze karty kredytowej


Minimalne wymagania projektu szaty graficznej legitymacji osoby niepełnosprawnej są następujące:

  1. legitymacja będzie posiadała jednakową szatę graficzną zarówno dla legitymacji dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak i orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. szata graficzna legitymacji będzie wskazywać na rodzaj i cel dokumentu;
  3. ze względu na potrzebę ochrony danych szczególnie wrażliwych, na legitymacji nie będą zaznaczone, w sposób inny niż w ramach kodu QR, informacje wskazujące na stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności;
  4. ze względów technologicznych kolor powinien stanowić nie więcej niż 40 proc. powierzchni legitymacji;
  5. legitymacja posiada wymiary 54 x 86 mm (czyli takie, jak np. dowody osobiste i karty kredytowe).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł (pomniejszoną o podatek dochodowy). Minister może też uhonorować inne szczególnie wyróżniające się projekty.

Szczegóły konkursu na wygląd nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym regulamin i niezbędne dokumenty, dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl