Nowe legitymacje. 10 pytań i odpowiedzi
Nowe legitymacje. 10 pytań i odpowiedzi
Niepelnosprawni.pl

1 września 2017 r. zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy. Przypominamy, kto i jak może go wyrobić. Tłumaczymy też, co stanie się ze starymi legitymacjami.

 1. Jak wygląda nowa legitymacja?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego materiału (poliwęglan) i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty.

Awers i rewers legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia

Na awersie legitymacji znajdą się: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.

Rewers legitymacji będzie z kolei zawierać: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.

Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.

Awers i rewers legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia.

2. Od kiedy można wyrobić nową legitymację?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, określające m.in. nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, zostało podpisane 31 lipca 2017 r. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, najpóźniejszą datą jego ogłoszenia jest 17 sierpnia 2017 r. Tego też dnia rozporządzenie ogłoszono w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 1 września. Wejście w życie wskazanych przepisów umożliwi wydawanie legitymacji według nowego wzoru.

3. Do czego służy legitymacja?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej dokumentuje niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, potwierdzając podstawę do korzystania z ulg i uprawnień.

4. Kto wystawia legitymację i jak ją otrzymać?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem legitymację wystawiać będzie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Legitymację wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej (lub jej przedstawiciela ustawowego), która musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie:

  • o niepełnosprawności lub
  • o stopniu niepełnosprawności lub
  • o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Jeśli posiada się więcej niż jedno orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego z nich.

5 .Na jak długo można otrzymać legitymację?

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia. Nie może on być jednak dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.

6. Czy w legitymacji będzie miejsce na wpisanie stopnia i rodzaju niepełnosprawności?

W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności będą wpisywane na wniosek osoby zainteresowanej. Dane te będą zapisane na legitymacji za pomocą kodu QR.

7. Kto wymyślił nowy wzór legitymacji?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wykonanie projektu szaty graficznej nowej legitymacji. Konkurs był otwarty, 3-etapowy i ogólnopolski. Zwycięzcą został Piotr Felszyński, wielokrotnie nagradzany w konkursach krakowski architekt i grafik, który jest ojcem syna z niepełnosprawnością.

8. Kto zapłaci za nową legitymację?

Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje będą więc darmowe.

Tylko wydawanie duplikatu kosztować będzie 15 zł.

9. Czy trzeba wymienić starą legitymację?

Nie, nie ma takiej konieczności. „Stare” legitymacje zachowują ważność na czas w nich określony.

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl