12 zł za godzinę. Czy ucierpią najsłabsi na rynku pracy?
12 zł za godzinę. Czy ucierpią najsłabsi na rynku pracy?
Niepelnosprawni.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wypowiedziało wojnę nadużywaniu umów cywilnoprawnych i łamaniu prawa pracowników do godnej płacy. Temu służyć ma m.in. wprowadzenie od początku 2017 roku minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł w przypadku umów zleceń oraz umów o świadczenie usług. Jak wpłynie to na sytuację pracowników z niepełnosprawnością?

Projekt ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie dla określonych umów cywilnoprawnych w wysokości 12 zł przygotowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jest to realizacja jednego ze sztandarowych haseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo mocno akcentowany podczas kampanii wyborczej i w exposé premier Beaty Szydło. Celem planowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Apelowały o to związki zawodowe.

Wynagrodzenia adekwatne do wydatków

Projekt, zaaprobowany przez m.in. Radę Dialogu Społecznego, zakłada, że minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych, jednoosobowo świadczących usługi dla firm.

- Postrzegam te zmiany jako pozytywne. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacjami naruszania praw pracowników w zawodach wymagających niskich kwalifikacji – komentuje dla nas Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych (ISP). – Często słyszeliśmy o pracy, która była wynagradzana w kwocie 6 złotych za godzinę. Tego typu stawki nie pozwalają na zrównoważone funkcjonowanie gospodarstw domowych, nawet jednoosobowych.

Dominik Owczarek podkreśla, że dla dobra społeczeństwa wynagrodzenia muszą być adekwatne do poziomu wydatków, jakie ponosi się żyjąc w Polsce.

Walka ze „śmieciówkami”

Dominik Owczarek zauważa też, że nowe prawo może pomóc zlikwidować „uśmieciowienie” rynku pracy w Polsce.

- Wprowadzenie minimalnej stawki w wysokości 12 złotych za godzinę wynika z tego, że znaczna część rynku pracy nie jest objęta umowami kodeksowymi, czyli umowami o pracę, które są zastępowane umowami cywilnoprawnymi – podkreśla. – Ta regulacja dotyczyć będzie umów zleceń. Jest to forma cywilizowania stosunków pracy – stosowanie umów zleceń stanie się dla pracodawców zwyczajnie nieopłacalne pod względem finansowym. Teraz pracodawca kalkulujący, czy bardziej mu się opłaca zatrudniać kogoś na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia, widząc, że te koszty są bardzo zbliżone, będzie bardziej skłonny zawierać z pracownikiem umowę o pracę.

 

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2020  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl